č.  59/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2015 Účinnost od: 08.04.2015 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 131