č.  23/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Radnice a obcí Vejvanov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 14.01.2021 Účinnost od: 26.02.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 203