č.  21/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2014 Účinnost od: 21.05.2014 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 119