č.  67/VPS/TP/16/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Bozkov - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 11.03.2019 Účinnost od: 26.04.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 163