Nařízení  č.  1/2014 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 2/2011 ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 17.02.2014 Účinnost od: 15.05.2014 Zrušeno: 27.04.2016
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 39

zrušeno 2/2016 (KP)