Nařízení  č.  2/2004 (KK)
Rady Karlovarského kraje
, kterým se mění Nařízení Karlovarského kraje ze dne 7. července 2003 č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Osoby fyzické.;Osoby právnické.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 10.06.2004 Účinnost od: 22.07.2004 Zrušeno: 02.08.2006
Uveřejněno v č. 5/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 50

zrušeno 1/2006 (KK)