č.  51/VS/2016 (KP)
mezi městem Domažlice a obcí Mrákov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 21.04.2016 Účinnost od: 16.05.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 344