č.  1/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 25.10.2019 Účinnost od: 27.11.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 2

zrušeno 1/VS/2021 (KP)
zrušeno 2/VS/2021 (KP)