Dohoda  č.  50/VS/2016 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Manětín a obcí Štichovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 23.02.2016 Účinnost od: 01.04.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 336