č.  23/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Nezdice na Šumavě - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 16.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 67