č.  68/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Poběžovice a obcí Mutěnín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 04.02.2020 Účinnost od: 04.03.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 328