Dodatek  č.  190/VS/2011 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rokycany a obcí Hůrky - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 05.10.2011 Účinnost od: 02.11.2011
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 619