č.  36/VPS/OP/3/2013
uzavřená mezi městem Semily a obcí Háje nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2013 Účinnost od: 29.11.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 6/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 152