Sdělení  č.  KP01/2019
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Planá a obcí Obora k zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 16.01.2019 Účinnost od: 16.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 39