Nařízení  č.  4/2008 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Bejkovna", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 23.09.2008 Účinnost od: 18.10.2008
Uveřejněno v č. 5/2008 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 118