č.  35/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Chlum - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.02.2014 Účinnost od: 20.03.2014
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 258