č.  31/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a obcí Hradiště - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 22.01.2019 Účinnost od: 27.02.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 216

zrušeno 100/VS/2020 (KP)