Dodatek  č.  42/VS/2017 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a obcí Obora - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 17.05.2017 Účinnost od: 20.06.2017 Zrušeno: 16.01.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 270

zrušeno KP01/2019