č.  14/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Zádub-Závišín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 29.03.2005 Účinnost od: 03.05.2005 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 34