Dodatek  č.  51/VS/2017 (KP)
dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti mezi městem Starý Plzenec a obcí Tymákov o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 09.10.2017 Účinnost od: 08.11.2017
Uveřejněno v č. 5/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 298