č.  21/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.07.2006 Účinnost od: 03.08.2006 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 5/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 149