č.  94/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Stříbro a obcí Sulislav - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 15.09.2016 Účinnost od: 18.10.2016
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 474