č.  86/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem statutárním městem Plzeň a městem Třemošná - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2015 Účinnost od: 30.07.2015
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 209