č.  8/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.02.2013 Účinnost od: 01.03.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 19