č.  62/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Zbiroh a městysem Zvíkovec - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 28.01.2020 Účinnost od: 20.02.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 169