č.  144/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Klatovy a obcí Javor - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2012 Účinnost od: 15.05.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 398