Nařízení  č.  6/2011 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2011 Účinnost od: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 444