č.  29/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Velhartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 15.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 85