č.  84/VS/2016 (KP)
mezi městem Sušice a obcí Horská Kvilda - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 04.07.2016 Účinnost od: 16.08.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 436