č.  56/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Chlum Svaté Maří - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 20.06.2016 Účinnost od: 12.07.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 190