Dohoda  č.  4/VS/2018 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nýřany a obcí Tlučná - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 11.01.2018 Účinnost od: 02.02.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 14