č.  111/VPS/50/2011
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Horní Libchava - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2011 Účinnost od: 04.05.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 245