č.  8/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milíkov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2004 Účinnost od: 10.06.2004 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 5/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 66