č.  70/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Horšice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 09.03.2020 Účinnost od: 15.04.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 333