č.  39/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Krásno - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 05.05.2016 Účinnost od: 01.06.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 145