Dohoda  č.  25/VS/2007 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.2007 Účinnost od: 30.10.2007 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 67