č.  172/VPS/TP/30/2011
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Líšný - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.07.2011 Účinnost od: 10.08.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 380