Nařízení  č.  14/2012 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se vyhlašuje Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje - aktualizace 2012
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Exhalace. Emise. Imise.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 12.09.2012 Účinnost od: 04.11.2012 Zrušeno: 01.09.2014
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 215

Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.