č.  167/VPS/TP/26/2015
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Horka u Staré Paky - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 08.09.2015 Účinnost od: 06.10.2015 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 8/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 399