Dodatek  č.  174/VPS/66/2011
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a městem Hejnice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.07.2011 Účinnost od: 05.08.2011
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 384