č.  13/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Pšov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 30.03.2016 Účinnost od: 26.04.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 82