č.  73/VPS/Př/58/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Slaná - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 15.04.2019 Účinnost od: 30.04.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 175