č.  4/VS/2008 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2007 Účinnost od: 12.01.2008 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 9