č.  40/VPS/54/2007
uzavřená mezi Městem Semily a Obcí Háje nad Jizerou - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2007 Účinnost od: 11.04.2007 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 2/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 86