č.  2/VS/2008 (KK)
mezi městem Aš a obcí Podhradí - výkon přenesené působnosti - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 28.11.2007 Účinnost od: 28.12.2007
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 4