č.  23/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Planá a obcí Kočov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 07.01.2019 Účinnost od: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 2/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 56