č.  1/VPS/TP/15/2007
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Bradecká Lhota - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2006 Účinnost od: 15.11.2006 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 2