Nařízení  č.  2/2005 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "U báby - U lomu" a stanovení jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2005 Účinnost od: 27.12.2005
Uveřejněno v č. 6/2005 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 311