č.  19/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 02.02.2016 Účinnost od: 09.03.2016 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 97