č.  99/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Volduchy - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 21.10.2016 Účinnost od: 19.11.2016
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 487